Καλώς ήλθατε στο συνέδριο

‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’

Evently

Stay Connected & Follow us

Slide a a a a a a a a a a a 9 Homepages. 3 Premium Plugins. Pure Power. Evently. a a a
p
p
An Amazing Plugin

Timetable Responsive

Included for free is the highly practical Timetable Responsive Schedule For WordPress plugin
which lets you create beautiful timetables for your events quickly and easily

Slide p p p p p p p
Practical & Predesigned

Inner Page Layouts

Evently comes with a stunning set of inner page templates which can be used for a variety of purposes.
Present your speakers, make in-depth event showcases and more
landing-marqee
landing-marqee

Slide p p p p p p p p p p p p p p p p Create Your Event Start Now. Evently. A powerful, modern theme specifically created for showcasing all types of conferences, conventions and events in a captivating manner