Καλώς ήλθατε στο συνέδριο

‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’

Evently

Stay Connected & Follow us

ΞΑΝΘΗ | 12 – 15 ΜΑΪΟΥ 2022

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ – Δίκτυο Ξενοφών

‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’ ...

(Πράσινη Οικονομία με Ψηφιακές Λειτουργίες & Δια Βίου Μάθηση)

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στις Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις & στο Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργανώνουν στην Ξάνθη, με θέμα:

‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’

(Πράσινη Οικονομία με Ψηφιακές Λειτουργίες & Δια Βίου Μάθηση)

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, που έχουν επιφέρει οι θεσμικές αλλαγές του 2019-2021 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία για τους νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορίζοντες που διανοίγονται δυναμικά.

Τα χρονικά ορόσημα της περιόδου είναι: η ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, η έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027 & η διαχείριση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ (Ταμείο Ανάκαμψης). Τα κρίσιμα αυτά ορόσημα, αναδεικνύονται ως κρίσιμες ευκαιρίες & προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες για μετάβαση σε μια περισσότερο περιβαλλοντική – Πράσινη Οικονομία, η ανάγκη για εισαγωγή καινοτομίας και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, όπως και η επένδυση σε ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων & η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ προβάλλουν ως κομβικές προτεραιότητες – αναγκαιότητες αρχικά μέχρι το 2023 και καταλυτικά για την περίοδο 2024-2028 στην ΤΑ.

Με την συμπλήρωση 28 μηνών αιρετής διοίκησης (από τον Σεπτέμβριο του 2019), οι δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στην διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη οικονομία, για ψηφιακό μετασχηματισμό και για την διαρκή επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.

Τα ανωτέρω θέματα, παράλληλα με την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών, που ήδη λειτουργούν σε οικονομικές και άλλες υπηρεσίες δήμων είναι αναμενόμενο να αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προσυνεδριακών εκδηλώσεων και των εργασιών του Συνεδρίου. Είναι αναμενόμενο όμως ότι, στις Θεματικές Συνεδρίες και στα Θεματικά Εργαστήρια του Συνεδρίου, θα αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα που απασχολούν την οικονομική & διαχειριστική καθημερινότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Ιουλίου 2022, στην Ξάνθη. Οι Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις προγραμματίζονται να υλοποιηθούν την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στην Ξάνθη, αντίστοιχα.

Το Συνέδριο αποτελεί την 3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των 332 Δήμων της χώρας, που συμμετέχουν στο «Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των ΠΟΥ – Δίκτυο Ξενοφών».

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί & Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο για τους ΟΤΑ, στην Ξάνθη, προγραμματίζεται, όπως:

Την 1η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν στην Εναρκτήρια και σε 5 Θεματικές Συνεδρίες, 25 εισηγήσεις από πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακούς & ακαδημαϊκούς, από αιρετούς & στελέχη υπηρεσιών & φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, από ειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα πιστωτικής πολιτικής & χρηματο-οικονομικής διοίκησης, όπως και από τεχνοκράτες, ειδικούς επιστήμονες & υπηρεσιακά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 16 ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα, Δήμαρχοι & Γενικοί Γραμματείς Δήμων.

Την 2η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν σε 16 Θεματικά Εργαστήρια, από αιρετούς, τεχνοκράτες & ειδικούς επιστήμονες 108 παρεμβάσεις – ομιλίες από καλές πρακτικές και εφαρμογές σε θέματα των ΟΤΑ, που αφορούν τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για τους ΟΤΑ, την ένταξή τους σε Δίκτυα Πόλεων, την τοπική κινητή & ακίνητη περιουσία, την αγροτική γη, τους υδατικούς πόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση διαδικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πράσινες προμήθειες, την πράσινη ενέργεια, την εισαγωγή καινοτομίας με ψηφιακές εφαρμογές για την οικονομική διαχείριση πόρων & εκκαθάριση δαπανών, την διαχείριση, ψηφιοποίηση & φύλαξη αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης & αναβάθμισης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της ΤΑ. Τις εισηγήσεις στα θεματικά εργαστήρια θα συντονίσουν 55 αιρετοί, τεχνοκράτες & ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα.

Την 3η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου προγραμματίζεται Ειδική Συνεδρία για την συνάντηση των Γυναικών Γενικών & Εκτελεστικών Γραμματέων ΟΤΑ και 3 διακριτές συναντήσεις, όπου θα κατατεθούν απόψεις και προτάσεις από τους ΠΟΥ των Δήμων στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, θα αναφερθούν «Καλές Πρακτικές», που έχουν αναδειχθεί για τους ΟΤΑ από την επιστημονική ομάδα του «Κλεισθένη», και ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από τις εργασίες της Επιστημονικής αυτής Εκδήλωσης σε Συνέντευξη Τύπου.

Την ημέρα των Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν από ειδικούς επιστήμονες 7 ομιλίες – παρουσιάσεις, να αναπτυχθούν 6 παίγνια ρόλων για ανάπτυξη προσωπικών – κοινωνικών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ, όπως και να διεξαχθούν 2 προσομοιώσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου με Τεχνικές Διαπραγμάτευσης σε κομβικά οικονομικά θέματα.

Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο των ΟΤΑ και στις Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις αναμένεται να κατατεθούν περισσότερες από 130 εισηγήσεις από αιρετούς, από ακαδημαϊκούς, από τεχνοκράτες, όπως και από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν περισσότεροι από 70 ειδικούς επιστήμονες και αιρετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις και οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου, θα υλοποιηθούν κυρίως στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ξάνθης, καθώς διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για την φιλοξενία των ανωτέρω επιστημονικών δράσεων & την αντίστοιχη υλική & τεχνική υποδομή.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο καλούνται και αναμένεται να συμμετέχουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά στελέχη που προΐστανται των υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τα θέματα επενδυτικού & αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως και διοίκησης οικονομικών αξιών σε Δήμους, σε Περιφέρειες, όπως και στα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και Επιστημονικοί & Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες των ΟΤΑ και των φορέων τους.

 

Η Αξία συμμετοχής στο Επιστημονικό Συνέδριο έχει ορισθεί στα: 200 € ανά συμμετοχή.

Εξαιρούνται από την παραπάνω Αξία Συμμετοχής Δήμαρχοι & Γενικοί Γραμματείς ΟΤΑ.

 

Θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με την συμμετοχή σας σε αυτή την επιστημονική πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’, του Δήμου Ξάνθης & του φορέα εκπαίδευσης International Forum Training & Consulting.

Να επισημάνουμε επίσης ότι το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει και την 3η Ετήσια Συνάντηση των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων της χώρας μας – Δικτύου Ξενοφών.

Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Για την International

Forum Training & Consulting

 

 

 

Γενικός Διευθυντής

Ιωάννης Νικλήτσας

 

Για την Πανελλήνια

Ένωση Γενικών Γραμματέων

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”

 

Πρόεδρος

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης